Druhé kolo prijímacieho konania na GVK

Gymnázium – Gimnázium Veľké Kapušany, Z. Fábryho 1, 07901 Veľké Kapušany oznamuje všetkým deviatakom, že otvára II. kolo prijímacieho konania pre študijný odbor 7902J gymnázium pre školský rok 2022/2023: //Rozhodnutie o II. kole PK – deviataci (.PDF) //

Pre II. kolo platia rovnaké Kritériá prijatia , ktoré boli zverejnené 1. februára 2022. Prihláška

Môže sa Vám ešte páčiť...