Noví členovia rady školy

Na rodičovskom združení konanom dňa 9.5.2019 sa uskutočnila voľba nových členov do Rady školy. Novými členmi Rady školy sa stali:

PaedDr. Peter Petrikán

Mgr. Gabriela Fedičová

Jozef Pástor

Môže sa Vám ešte páčiť...