Podporte slávnostnú akadémiu spojenú s plesom

 

gvk_budova-150x83 Vážené dámy a vážení páni ! 

Ctení absolventi a priatelia školy !

V školskom roku 2017/2018 oslávi naše Gymnázium vo Veľkých Kapušanoch 60.výročie svojho založenia. Počas týchto rokov pripravila do života stovky absolventov, ktorí sa zapojili do aktívnej činnosti vo všetkých oblastiach. Mnohí z nich sú vedci, inžinieri, lekári a rôzni odborníci, ktorí sú zvlášť prospešní nášmu regiónu.

Pri tejto príležitosti by sme chceli usporiadať 29. septembra 2017  slávnostnú akadémiu spojenú s plesom, na ktorých chceme  dôstojne osláviť toto významné jubileum. Radi by sme vydali DVD nahrávku o súčasnosti našej školy a pamätnicu venovanú jej  histórii.  

Keďže  sme malá škola a disponujeme len obmedzenými finančnými prostriedkami, obraciame sa na Vás s prosbou o finančný príspevok, ktorý nám umožní dôstojne osláviť tento významný sviatok v dejinách našej školy, mesta  i regiónu.    

Vaše finančné príspevky, za ktoré Vám vopred  ďakujeme, posielajte na:

 

Názov účtu prijímateľa: Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch
Adresa: Gymnázium-Gimnázium, Zoltána Fábryho1, 079 01  Veľké Kapušany
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka Veľké Kapušany
Číslo účtu: SK49 0200 0000 0018 5757 5158
IČO: 35549467
Predseda  obč. združenia: Mgr. Adél  Eszenyi

 

S pozdravom                    PhDr. Judita Lecková

                                                      riaditeľka školy

Môže sa Vám ešte páčiť...