Rodičovské združenie.

Podľa pokynu zriaďovateľa sa 9.5.2019 o 15.30 /štvrtok/ bude konať rodičovské združenie.
Program:

1. Informácie o výsledkoch tri štvrťročnej klasifikácie

2. Voľba nových členov do Rady školy

Môže sa Vám ešte páčiť...