Vďaka Fondu Gábora Bethlena sme rozšíril športové vybavenie školy.

Klub žiakov, absolventov a sympatizantov pri GVK rozšíril športové vybavenie školy vďaka Fondu Gábora Bethlena. Naši študenti tak môžu lepšie využívať naše novovybudované multifunkčné ihrisko a zrekonštruovanú telocvičňu. Naším cieľom je zvýšiť záujem nielen žiakov o zdravie, motivovať ich zvoliť si športové činnosti na trávenie voľného času.

Môže sa Vám ešte páčiť...