Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.

Učebné pomôcky IKT k projektu  ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“ /celá výzva

  • 2.1.5. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) – MG -Pomôcky –INF – Digitálna zrkadlovka
  • 2.1.8. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) Notebook
  • 2.1.9. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) Vizualizér
  • 2.1.10. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) 3D tlačiareň
  • 2.1.11. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) tlačiareň
  • 2.1.12. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) NAS server
  • 2.1.13. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) Tablet
  • 2.1.14. zariadenie a vybavenie (kapitálový výdavok) Interaktívny komplet

Zoznam tovaru a počet kusov je presne špecifikovaný v prílohe č.1:  Návrh na plnenie kritérií.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...