Deň súťaží

gvk_budova-150x8303.marca sa uskutočnil tradičný Deň súťaží, na ktorom si študenti našej školy a žiaci deviatych ročníkov zmerali sily v netradičných disciplínach z prírodovedných a spoločenskovedných predmetov. Celkovými víťazmi sa stali študenti II.A triedy III.B a IV.B. Gratulujeme ! 

Môže sa Vám ešte páčiť...