Najúspešnejší študenti v školskom roku 2016/2017

Najúspešnejší študenti  – výsledky vedomostných a športových súťaží v školskom roku 2016/2017

 

 

Barnabáš Bölöni, 1.A Dejepisná olympiáda – krajské kolo – úspešný riešiteľ  

Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD.

Nikolett Végsőová, 1.A Matematický klokan – celoslov.kolo – úspešná riešiteľka 

Mgr. Igor Beňo

 

Bianka Magyarová, 1.A Matematický klokan – celoslov.kolo – úspešná riešiteľka 

Mgr. Igor Beňo

 

Viktória Pappová, 2.A Matematický klokan – celoslov.kolo – úspešná riešiteľka 

Mgr. Igor Beňo

členka redakčnej rady Gympláčik – časopis bol ocenený

na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero

Mgr. Beáta Ráczová 

 

Martin Salaky, 2.A Medzinárodný turnaj v stolnom tenise – 9. miesto
Marcel Puškarik, 2.A Matematický klokan – celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

Mgr. Igor Beňo

 

Cyntia Krajnikovecová, 2.A členka redakčnej rady Gympláčik – časopis bol ocenený  

na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero

Mgr. Beáta Ráczová 

 

Viktória Mihóková, 2.A členka redakčnej rady Gympláčik – časopis bol ocenený  

na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero

Mgr. Beáta Ráczová 

 

Kevin Rebreš, 3.A Majstrovstvá v šachu – krajské kolo – 3. miesto  

Mgr. Ladislav Papp

Mladý Európan – krajské kolo – úspešný riešiteľ

Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD.

Kitty Nagyová, 3.A Olympiáda ľudských práv – krajské kolo – úspešná riešiteľka 

účastníčka celoslovenských esejistických súťaží „Máš ideu?”  „Hodžova esej

Mgr. Ivana Hudiková

Mladý Európan – krajské kolo – úspešná riešiteľka

 Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD.

Abaházi Balázs, 1.B Olympiáda z matematiky, chémie – krajské kolo- úspešný riešiteľ 

Matematikai , kémiai  olimpia – kerületi forduló – sikeres megoldó

Mgr. Eszenyi Adél, Ing. Szerbin Renáta

Matematický klokan- celoslovenské.kolo – úspešný riešiteľ, školský šampión – Matematikai kenguru- országos verseny- sikeres megoldó, Mgr. Eszenyi Adél

Genius logicus – celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ

Genius logicus – országos verseny- kiváló megoldó

Mgr. Eszenyi Adél

 

Szallár Krisztina, 1.B Recitačná súťaž  Mihálya Tompu – krajské kolo –strieborné pásmo 

Mgr. Bodnár  Mária

Adamčo Viktor, 1.B Majstrovstvá Slovenska -kick-box – strieborná medaila 

Ferdinand Kočiš

Hajduk Robin , 1.B Olympiáda z chémie- krajské kolo – úspešný riešiteľ 

Ing. Szerbin Renáta

Genius Logicus –celoslovenské kolo – vynikajúci riešiteľ

 Mgr. Eszenyi Adél

Ábel Krisztina, 2.B Pekná maďarská reč– krajské kolo – 2.miesto -celoslovenské kolo 4.miesto a mimoriadna cena 

 

 Mgr. Bodnár Mária

Pracu Eszter, 2.B                Recitačná súťaž Mihálya Tompu-  krajské kolo – bronzové pásmo  

Mgr. Bodnár Mária

Varga Diana, 2.B Matematický klokan- celoslov.kolo – úspešná riešiteľka, školský šampión  

 Mgr. Eszenyi Adél      

Kondás Balázs, 2.B iBobor -celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

 

Kalán Barbara, 2.B Majstrovstvá Slovenska – kick-boxzlatá medaila 

Ferdinand Kočiš

1.miesto v behu  kapušianskou pláňavou – 4 km

Adamčo Viktor, 1.B Majstrovstvá Slovenska -kick-box – strieborná medaila 

Ferdinand Kočiš

Szakala Beatrix, 2.B Majstrovstvá Slovenska – kick-boxbronzová medaila 

Ferdinand Kočiš

Ignác Diana, 3.B 

Guruncz Enikő, 3.B

Bodnár Evelin, 3.B

Súťaž z histórie – medzinárodné kolo –MR 6. miesto 

Mgr. Gilányi István

Ignác Diana, 3.B 

Guruncz Enikő, 3.B

Papp Tünde, 3.B

Böszörményi Dániel, 3.B

Jazykovedná súťaž  – medzinárodné kolo – MR 3. miesto 

Mgr. Bodnár Mária

Ignác Diana, 3.B 

Szanyó Dalma, 3.B

Seman Barbara, 3.B

Literárna súťaž Legere celoslovenské kolo- účasť 

Mgr. Bodnár Mária 

Makó Gergő, Lizák Anna,  Ignácz Sándor, Soós Péter Jakab Orsolya – 4.B Medzinárodná súťaž o Budapešti – 1.miesto 

 

György Patrik, 4. B iBobor – celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

Mgr. Eszenyi Adél

Makó Gergő, 4. B iBobor – celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

Matematický klokan – celoslov.kolo – úspešný riešiteľ

 Mgr. Eszenyi Adél      

Soós Péter, 4. B iBobor -celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

Matematický klokan, celoslov.kolo, úspešná riešiteľka, školský šampión

 Mgr. Eszenyi Adél      

Vajo Péter, 4. B iBobor ,celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

Matematický klokan – celoslov.kolo – úspešný riešiteľ

 Mgr. Eszenyi Adél      

Váradi Silvia, 4. B iBobor ,celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

Mgr. Eszenyi Adél      

Oláh Dávid, 4. B iBobor ,celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

Matematický klokan-celoslov.kolo- úspešný riešiteľ

 Mgr. Eszenyi Adél      

Gálya Péter, 4. B iBobor ,celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

Matematický klokan, celoslov.kolo – úspešný riešiteľ 

 Mgr. Eszenyi Adél      

Ignácz Sándor, 4. B iBobor -celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

Matematický klokan – celoslov.kolo, úspešný riešiteľ, školský šampión

Genius Logicus –celoslovenské kolo – 3.mies, medzinárodné kolo 6.miesto

Mgr. Eszenyi Adél

 

Jakab Orsolya, 4. B iBobor, celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

Mgr. Eszenyi Adél

Mihók Gábor, 4. B iBobor – celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ 

Mgr. Eszenyi Adél

 

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY!

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...