Zdravica

erb VKKeď sa raz opýtali historicky najúspešnejšieho slovenského horolezca Petra Hámora, čo pre neho znamená horolezectvo, povedal:

„Každý výstup je pre mňa plný dobrodružstiev, záhad a tajomstiev. Vtedy siaham až na dno svojich síl a prekonávam hranice ľudských možností.“

Vedel o čom hovorí, pretože tých výstupov má na svojom konte nespočetné množstvo.

            Čo vlastne ženie horolezcov k tomu, aby sa zlepšovali, čo im dáva ambície? Dôležité je práve dobrodružstvo. Vystavujú sa maximálnym extrémom, sú súčasťou prírody. Klasické karabíny, laná, skoby, stúpacie mačky s hrotmi, ktorými sa zapierajú o ľad, to všetko tvorí súčasť ich výbavy, keď vyrazia na horský masív a veria, že to čo ich tam čaká, zvládnu. Vtedy sa začne odohrávať príbeh horolezcov a hory. Postupne naberajú výšku, bojujú s mrazivým vetrom, zdolávajú zmrznuté žľaby, kamenné steny, keď sú naviazaní na jedno lano a musia sa spoľahnúť jeden na druhého, musí medzi nimi vládnuť zhoda, musia si veriť. Niekedy ich prekvapí hrozivá búrka s hustým snežením. Nohy im zapadajú po vyše kolien do bielej masy a oni vedia, že musia vydržať. Hĺbka pod nimi rastie, ale sú koncentrovaní na jeden až dva štvorcové metre pred nimi. Čím je výstup zložitejší, tým viac sú pyšní na seba. Až príde okamih, kedy si už len užívajú nádherný výhľad, adrenalín prúdiaci po celom tele a niekedy aj pocit, že sa stali neprekonateľnými. Veď pod sebou majú celý svet a nad sebou iba nebo.

            V  prenesenom  význame   slova   aj   život  školy  je obrovským dobrodružstvom, aj v nej   nás  občas  prekvapia  náhle  búrky  a  napriek   tomu  musíme  kráčať ďalej,  sme  nútení  zdolávať   mnohé prekážky,  hľadajúc  pri  tom  záchytné,  oporné  body,  aby   sme  sa  mohli posunúť vyššie.  Máme  pred  sebou  rôzne   méty   a   keď   ich   dosiahneme,  cítime  sa   tiež víťazmi a pripravujeme sa na ďalší výstup.

 Vážený pedagogický zbor, milí gymnazisti,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne  pozdravil  pri tejto slávnostnej udalosti, akou je 65. výročie založenia Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch a zároveň  rád využívam možnosť prihovoriť sa Vám pri tomto významnom jubileu v histórii školy.
     Jubileum  je  vždy  vďačnou  príležitosťou  nielen  na  spomienky,  stretnutia, bilancovanie dosiahnutých výsledkov, ale aj  na vyjadrenie hrdosti  na svoju školu. Niektorí z Vás si možno z rozprávania alebo  z iných zdrojov  spomínajú  na  to, ako  bola založená  táto škola,  ako  sa postupne dostavili prvé úspechy, ktoré dokazovali, že to bolo vykročenie správnym smerom.
     Za desiatky rokov histórie Gymnázia sa v zrkadle spomienok vynárajú žiaci, ktorí prispeli k dobrému  menu  školy,  absolventi,  ktorí  sa  veľmi  dobre  uplatnili  a  uplatňujú  v živote a zastávajú popredné miesta v kultúrnom i spoločenskom živote.

Spomíname  s úctou na významné učiteľské osobnosti, na ľudí, ktorí stáli za katedrami školy  a  ktorí  žiakom   odovzdávali svoje  vedomosti  a skúsenosti pri vzdelávaní  a  výchove  k zodpovednosti, na učiteľov s hlbokým zmyslom pre čestnosť a ľudskosť. 
     Výchovno-vzdelávací   proces,  ktorý   škola   žiakom   poskytuje,  aktivity,  do ktorých  sa  škola  zapojila  a  zapája  sú jasným dôkazom  toho, že  žije životom bohatým na udalosti a že žiaci sú vysoko motivovaní pracovať na sebe a rozvíjať sa.

Som  hlboko  presvedčený,  že  dnešná  slávnosť  a  jej  historický  odkaz  bude silným impulzom pre úspešnú budúcnosť školy. 
     Želám celému kolektívu školy veľa úspechov do ďalších rokov, stovky dobre pripravených   absolventov,   ktorým    bude    atmosféra    školy   ožívať   v  ich  spomienkach i po mnohých rokoch,  želám  Vám,  aby  ste  boli  aj naďalej spoločne tak úspešní ako doteraz, aby na škole panoval duch spolupatričnosti, náročnosti a láskavého slova.

„Nech každý ďalší výstup je pre Vás plný dobrodružstiev, záhad a tajomstiev. Siahajte si až na dno svojich síl a tým prekonávajte hranice svojich ľudských možností.“

 

                                                                                      PaedDr. Peter Petrikán, PhD.

                                                                                   primátor mesta Veľké Kapušany

 

Môže sa Vám ešte páčiť...