Objednávky

gvk_budova-150x83Objednávky 2018

 31.01.2018 Zoznam objednávok január Obj. 01
28.02.2018 Zoznam objednávok február Obj. 02
31.03.2018 Zoznam objednávok marec Obj.03
30.04.2018 Zoznam objednávok apríl Obj.04
31.05.2018 Zoznam objednávok máj Obj. 05
30.06.2018 Zoznam objednávok jún Obj. 06
31.07.2018 Zoznam objednávok júl Obj. 07
31.08.2018 Zoznam objednávok august Obj. 08
30.09.2018 Zoznam objednávok september Obj. 09
31.10.2018 Zoznam objednávok október Obj. 10
31.12.2018 Zoznam objednávok  december Obj.12

 

Objednávky 2017

31.12.2017     Zoznam objednávok december Obj 35-39
30.11.2017     Zoznam objednávok november Obj 33-34
 31.10.2017     Zoznam objednávok október  Obj
30.09.2017     Zoznam objednávok september OBJ 24-29
31.08.2017     Zoznam objednávok august OBJ 23
31.07.2017     Zoznam objednávok jún-júl OBJ 20-22
31.05.2017     Zoznam objednávok máj OBJ -19 
30.04.2017     Zoznam objednávok apríl OBJ 16-18 
31.03.2017     Zoznam objednávok: marec OBJ 10-15
28.02.2017     Zoznam objednávok: február OBJ 04-09
30.01.2017     Zoznam objednávok: január OBJ 01-03

 

Objednávky 2016

31.01.2016     Zoznam objednávok Január Obj.01-04
28.02.2016     Zoznam objednávok Február Obj.05-09
31.03.2016     Zoznam objednávok Marec Obj.10
30.04.2016     Zoznam objednávok Apríl Obj.11-13
31.05.2016     Zoznam objednávok Máj Obj.14
30.06.2016     Zoznam objednávok Jún Obj.15-20
30.09.2016     Zoznam objednávok september Obj.21
31.10.2016     Zoznam objednávok október Obj.22-23
30.11.2016     Zoznam objednávok november Obj.24-27
31.12.2016     Zoznam objednávok december Obj.28-30
31.12.2016     Evidencia vykonaných prieskumov trhu Prieskum2016