Krúžky

Zoznam krúžkov v školskom roku 2019/2020

  Názov Počet žiakov  Učiteľ
  Krúžok anglického jazyka – Angol nyelvi szakkör 15 Emese Szomráki
Krúžok filozofie – Filozófiai szakkör 11 István Gilányi
Krúžok fyziky pre maturantov-Fizikakör érettségizők számára 16 Otília Tóbiás
Krúžok geografie 16 Beáta Krajnyik
Krúžok informatiky – Informatikai szakkör 10 Adél Eszenyi
Krúžok matematiky – Matematikai szakkör 23 Zuzana Takács Galgóczyová
Krúžok programovania 8 Igor Beňo
Novinársky krúžok 21 Beáta Ráczová
Volejbalový krúžok 17 Veronika Pachota