KALENDÁR PODUJATÍ

 

 

 

NOVEMBER

07.11.           ŠTUDENTSKÁ SIEŤ

08.11.          ŠTVRŤROČNÁ   KLASIFIKAČNÁ   PORADA

13.11           RYSAVÁ JALOVICAdiv. predstavenie o 10,50 v KaSS

15.11.          IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

20.11           Univerzita J.Selyeho Komárno – prezentácia v 4.B na 6.h.

24.11.          Súťaže partnerskej školy ÁVG v Sárospataku 

28.11           Prírodovedný päťboj na GPH MI – 3.A

29.11           Exkurzia do Bratislavy

DECEMBER

01.12.          Mikulášsky ples

08.12.          Advent v Budapešti – prezentácia školy na otv. slávnosti

13.12.          Triedne aktívy Združenia rodičov

14.12.          MIKULÁŠSKY VEČIEROK

Môže sa Vám ešte páčiť...