Riaditeľské voľno

Riaditeľ Gymnázia _ Gimnázia vo Veľkých Kapušanoch podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom, na základe odporúčania zriaďovateľa, dňa 14. 9. 2021 riaditeľské voľno. V pondelok 13.9.2021  bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou.

Môže sa Vám ešte páčiť...