Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.

Názov predmetu zákazky: Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“. / celá výzva           

Príloha č.1 – návrh na plnenie kritérií publicita V.Kapušany.xlsx

Paušálna sadzba – všetky výdavky súvisiace s publicitou a informovanosťou spojenou s realizáciou projektu

1

Letáky Formát A5 obojstranný, farebný, lesklý, min. 80g podľa manuálu pre informovanie a komunikáciu

500

2

Plagáty Formát A4, farebný, lesklý, min. 120g podľa manuálu pre informovanie a komunikáciu

30

3

Nálepky Formát min. 48,5×25,4 mm, farebné, lesklé podľa manuálu pre informovanie a komunikáciu

2000

4

Označenie projektu  Plagáty A3 30x, plagáty A5 30x, farebný, lesklý, min. 120g podľa manuálu pre informovanie a komunikáciu. Grafický návrh podľa manuálu pre informovanie a komunikáciu.

1

5

Perá Reklamné perá podľa manuálu pre informovanie a komunikáciu

100

Môže sa Vám ešte páčiť...