Zápisný lístok na stravovanie žiakov

Naše gymnázium zabezpečuje stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022.

  • Obedy sú zabezpečované zo  SOŠ TaS Veľké Kapušany.
  • Poplatok – preddavok za stravovanie sa uhrádza za každý mesiac vopred. Hodnota obeda, ktorú uhrádza žiak – prípadne zákonný zástupca: 1,36 €/obed
  • Odhlasovanie zo stravy je potrebné oznámiť deň vopred (najneskôr pri obede). V prípade choroby, alebo iných nepredvídaných okolností, je možné odhlásiť žiaka v uvedený deň u vedúcej školskej jedálne SOŠ TaS Veľké Kapušany na  tel. č.:  0915259648, 6383484,alebo na sekretariáte gymnázia tel.č.: 056/6382886 najneskôr do 7:30 hod. Po uvedenom čase požiadavka akceptovaná nebude.

Záujemcovia o stravu musia vyplniť  zápisný lístok na stravovanie, ktorý si môžu stiahnuť z našej stránky.

Zápisný lístok na stravovanie žiakov 

Zápisný lístok na stravovanie zamestnancov

Môže sa Vám ešte páčiť...