Podporte našu školu 2%  zo svojich daní. Ďakujeme!

Vážení rodičia, milí priatelia školy, absolventi!

Naše občianske združenie: Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch, ako aj vedenie školy a študenti Vás všetkých  prosíme, aby ste sa aj  tento rok rozhodli podporiť naše gymnázium  vašimi 2%  zo svojich daní. Vážime si vašu doterajšiu podporu. Získané  finančné prostriedky  chceme naďalej  využívať na modernizáciu a skvalitnenie vyučovacieho procesu a na rozvíjanie mimoškolských aktivít žiakov. ĎAKUJEME !

Tlačivo na darovanie 2% z Vašich daní 2019 si môžete stiahnuť z našej stránky.   Tento dokument je po stiahnutí editovateľný v počítači  s možnosťou vytlačenia vypísaného tlačiva.

Môže sa Vám ešte páčiť...