Prispej aj TY do pamätnice nášho gymnázia!

Pri príležitosti 60. výročia založenia nášho gymnázia sa chystáme vydať Pamätnicu školy. Našou snahou je obohatiť ju o Tvoje myšlienky. Spomienky na školu (predmet, profesora, triedy, spolužiakov, …) by sa mali viazať k stredoškolskému obdobiu, keď si študoval na veľkokapušianskom gymnáziu. Aj Ty sa s nami podeľ o svoje zážitky, o čokoľvek, čo Ti napadne pri myšlienke na našu školu.

60 najlepších myšlienok sa dostane do Pamätnice. Prosíme Ťa o Tvoj originálny príspevok pozostávajúci z maximálne 8 viet. Príspevky prijímame do 8. augusta formou e-mailu (skola@gymkap.svcmi.sk) alebo cez Facebook ako správu (facebook.com/gymkap).

Za tvorivé príspevky ďakujeme!

Môže sa Vám ešte páčiť...