Exkurzia do Prahy – STÉ VÝROČIE VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Pri príležitosti stého výročia vzniku ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY naši študenti a pedagógovia navštívili  v dňoch 28.10.-30.10.2018 Prahu.  Tu si návštevou rôznych výstav, priestorov kultúrnych a spoločenských podujatí pripomenuli toto významné výročie.  // Fotografie

     V Prahe 28. októbra 1918 NV vyhlásil samostatný čs. štát, a to v nadväznosti na kapitulantskú odpoveď rakúsko-uhorského ministra zahraničných vecí Gyulu Andrássyho vláde USA z predchádzajúceho dňa a po mimoriadne nadšenej manifestácii Pražanov.
     Vedúci slovenskí politickí predstavitelia sa k čs. štátnosti prihlásili 30. októbra 1918 na zasadnutí Slovenskej národnej rady v Turčianskom Svätom Martine dokumentom Deklarácia slovenského národa, keď o udalostiach v Prahe spred dvoch dní ešte nevedeli. ČSR znamenala pre Slovákov ybudovanie základných spoločenských, kultúrnych a školských ustanovizní, ktoré im na rozdiel od väčšiny národov Európy chýbali.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...