Monthly Archive: marec 2017

0

Deň učiteľov

     Povolanie učiteľa je poslaním náročným, no na druhej strane krásnym. 28. marec je už tradične sviatkom všetkých učiteľov. Zamysleli ste sa však niekedy, prečo sa oslavuje práve v tento deň?  Dnes si...

0

2% dane za rok 2016

Vážení rodičia, milí priatelia školy, absolventi! Naše občianske združenie Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vás aj v tomto roku prosí o darovanie 2% z Vašich daní. V mene Klubu   žiakov, absolventov...

0

60. rokov nášho GYMNÁZIA

Tento školský rok sa nesie v znamení 60. výročia založenia nášho gymnázia.  Toto významne výročie si budeme pripomínať počas celého roka. O pripravovaných akciách vás budeme priebežne informovať na nových stránkach.

0

Pracujeme na novom WEBE

V pripravili sme  vás nový vzhľad našich WEB stránok, na ktorých vylepšení ešte pracujeme . Postupne budete na stránkach nachádzať stále viac informácií.  Ďakujeme za návštevu a trpezlivosť. S pozdravom  admin!

0

Prečo sa prihlásiť na naše gymnázium?

Ahoj deviatak, deviatačka!   Prečo sa prihlásiť na naše gymnázium? Vysoká kvalita získaného vzdelania. Individuálny prístup.  Možnosť špecializácie – zamerania sa na  informatiku, jazyky, prírodovedné predmety…  Takmer rodinné prostredie. Kvalitné technická vybavenie.  Lepšie je mať...

0

Názory našich bývalých pedagógov a absolventov

ROZHODNITE  SA MÚDRO! Milí rodičia, milí žiaci ZŠ! Prečítajte si, vyjadrenia a názory našich úspešných absolventov, bývalých pedagógov. Zistite, prečo sa rozhodli študovať na našej škole, čo im dala naša škola do života. Veríme,...

0

Lyžiarsky kurz

V dňoch  6.2-10.2. sa uskutočnil lyžiarsky kurz v stredisku Ždiar-Strednica. Všetci žiaci úspešne zvládli základy zjazdového lyžovania.

0

Deň súťaží

03.marca sa uskutočnil tradičný Deň súťaží, na ktorom si študenti našej školy a žiaci deviatych ročníkov zmerali sily v netradičných disciplínach z prírodovedných a spoločenskovedných predmetov. Celkovými víťazmi sa stali študenti II.A triedy III.B...